top of page
IMG_4547.heic

PRIVACY
STATEMENT

KEEP IT PRIVATE

Privacy Statement

Privacy statement

De Basketball Met Impact Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BMI Foundation
Rötgenlaan  1
2517 JR Zoetermeer
070-338 74 45

 

De algemeen directeur (Galdino Haimé) is tevens functionaris gegevensbescherming.
Hij is te bereiken via info@basketballmetimpact.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruikmaakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht op alfabetische volgorde van gegevens die door ons verwerkt kunnen worden:

 

* Adresgegevens
* Bankrekeningnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Gebruik van deze website
* Geslacht
* Locatiegegevens
* Telefoonnummer
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of via de telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en Rolmodellen verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
* Burgerservicenummer (BSN)
* Strafrechtelijk verleden (in het kader van Verklaring Omtrent Goed Gedrag)

 

Waarom en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
De BMI Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:
* Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
* Verzenden van fysieke correspondentie
* Te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
* Gebruik van onze website door middel van noodzakelijke cookies, cookies die voorkeuren opslaan en analytische cookies

 

Geautomatiseerde besluitvorming
De BMI Foundation neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s -of systemen zonder menselijke tussenkomst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De BMI Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor verschillende doelgroepen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Zo bewaren wij van Rolmodellen persoonsgegevens voor de duur van het programma. Wil je precies weten welke gegevens wij van je bewaren en hoe lang? Neem contact met ons op via info@basketballmetimpact.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De BMI Foundation verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van de Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te borgen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In ons cookiebeleid lichten we toe wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website kun je jouw voorkeuren instellen. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of daartegen bezwaar te maken en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of aangewezen persoon danwel instantie, toe te sturen.

 

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@basketballmetimpact.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan jouw paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSR) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
 

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij onzorgvuldig danwel niet toereikend met jouw persoonsgegevens omgaan.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De BMI Foundation neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij altijd passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@basketballmetimpact.nl

Help ons mee impact maken

ticket(1).png

Donateurs

Samen maken we
impact zichtbaar

lockers.png

Scholen

Samen kunnen we
het verschil maken

ball(1).png

Bedrijven

Samen maken we
impact zichtbaar

net(2).png

Gemeenten

Versterk ons en de

samenleving

bottom of page